Arnold Merkies, Tweede-Kamerlid voor de SP, heeft in een motie aangegeven een gestructureerd overleg te willen tussen verzekeraars, toezichthouders en vertegenwoordigers van consumenten over de woekerpolissen. Er wordt dinsdag in de Tweede Kamer over de motie gestemd, maar minister Dijsselbloem heeft op voorhand al aangegeven niets te zien in de motie. Volgens Merkies zou Dijsselbloem

Bron: AMweb Merkies (SP) pleit in motie voor gestructureerd overleg woekerpolis