Per 1 januari is 6,3 % van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekering. Dit meldt Vektis, het zorginformatiecentrum van de zorgverzekeraars. Begin vorig jaar stapte nog 6,8% over. Begin vorig maand was nog de verwachting dat er 7,0% switchers zouden zijn. Tot het einde van het jaar kan iedereen zijn zorgverzekering opzeggen. Daarna is

Bron: AMweb Minder overstappers bij zorgverzekering