Rechtsbijstandverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars vragen hogere eigen risico’s en berekenen lagere vergoedingen. Dat blijkt uit onderzoek van MoneyView. Verzekeraars zagen hun schadelast flink toenemen nadat de rechter bepaalde dat verzekeraars verplicht zijn altijd vrije advocaatkeuze toe te staan voor consumenten bij een gerechtelijke of administratieve procedure. De verzekeraars vangen de schadelast op door niet zo zeer

Bron: AMweb MoneyView: ‘Rechtsbijstandverzekeringen geven lagere vergoeding’