Annette Mosman (CEO Generali Nederland), Cors Hage (voorzitter coöperatie Univé) en Sjoerd Laarberg (CEO Allianz Nederland) zijn toegetreden tot het bestuur van het Verbond van Verzekeraars. De algemene ledenvergadering van het Verbond stemde vandaag in met een aantal wijzigingen in de bestuurssamenstelling van de branchevereniging. Door het vertrek van Freek Wansink (voormalig CEO Generali) was

Bron: AMweb Mosman, Hage en Laarberg in Verbondsbestuur