Een motie van Kamerlid Aukje de Vries (VVD) om de recent geïntroduceerde flexibele schil in het kostenkader van AFM en DNB te schrappen, heeft het niet gehaald. PvdA, SP, D66 en Christenunie stemden tegen. De kostenkaders voor de toezichthouders voor de periode 2017 tot 2020 bevatten een zogenoemde flexibele schil: extra budget voor nu nog

Het bericht Motie verworpen: AFM en DNB behouden ‘flexibele schil’ in kostenkader verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Motie verworpen: AFM en DNB behouden ‘flexibele schil’ in kostenkader