De aansprakelijkheidsverzekering particulieren (‘AVP’) biedt doorgaans geen dekking tegen schade die door een verzekerde is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Zo staat dit ook vaak in de polisvoorwaarden van de AVP opgenomen. Om wel dekking te krijgen tegen motorrijtuigschades dient een wettelijk verplicht gestelde WAM-verzekering te worden afgesloten, waarvan de premie een stuk hoger

Bron: AMweb Motorrijtuigschade niet zonder meer uitgesloten van dekking AVP