Het internationaal institutioneel pensioenkapitaal in de negentien belangrijkste markten had eind 2015 een waarde van $35,4 mld. Dit blijkt uit de Global Pension Assets Study van Willis Towers Watson. In 2015 bewoog de vermogenswaarde in zijwaartse richting: in de eerste helft van het jaar lag het hoger, terwijl eind 2015 de waarde afnam. Uit de tienjaarlijkse

Bron: AMweb Nederland vertoont grootste groei in vermogen pensioenfondsen