Toezichthouder DNB verzet zich bij monde van Jan Sijbrand (directeur Toezicht DNB) tegen de komst van mogelijke nieuwe toezichtregels die duur uitpakken voor banken met veel Nederlandse hypotheken. Dit schrijft het FD. Het draait om voorstellen om verschillende typen kredieten die een bank kan verstrekken voortaan anders ‘te wegen’. Die weging is een belangrijke factor

Bron: AMweb Nederlandse hypotheken mogelijk dupe van nieuwe toezichtsregels