De generatie Y, ook wel millennials genoemd, is in ons land weinig positief over de kanalen waarlangs verzekeraars communiceren, zowel de digitale als de traditionele. De klanttevredenheid onder de jongeren tussen de 15 en 36 jaar is lager dan bij oudere doelgroepen en bovendien lager dan bij jongeren in andere landen, zo concluderen Capgemini en

Bron: AMweb Nederlandse millennials kritisch op communicatie verzekeraars