Ik begin met studeren. PE plus. Een raar gevoel in mijn buik ontstaat. Onrust, onzekerheid. “Wat als ik dit niet haal?” Een proefexamen. Gezakt. “Shit, mijn bedrijf, mijn inkomen. Mijn gezin.” Meer studeren, meer tijd. Het gevoel in mijn buik wordt sterker. Wordt boosheid. “Belachelijk dat ik mij op deze manier moet bewijzen en dat

Bron: AMweb NEE!