Makelaarsvereniging NVM vindt het een goed idee dat in de wet waarmee de nieuwe Europese hypothekenrichtlijn in ons land wordt geïmplementeerd de mogelijkheid van een modeltaxatie wordt geïntroduceerd, maar vindt dat in de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarmee dat wordt geregeld, nauwkeurig moet worden omschreven wanneer dat kan. De NVM wil daar zelf ook

Bron: AMweb NVM wil duidelijkheid over taxatie in nieuwe hypotheekregels