De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is door de voorzieningenrechter teruggefloten. Dit blijkt uit een brief van minister Edith Schippers aan de Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de activiteiten die de NZa heeft ondernomen tijdens het overstapseizoen in het kader van de zorgverzekeringen.   De NZa controleerde onder meer de telefonische informatieverstrekking

Bron: AMweb Nza teruggefloten door voorzieningenrechter