Stichting Odin heeft een nieuwe manier bedacht om houders van woekerpolissen te activeren. Met de gratis ‘quickscan woekerpolis’ wil de stichting consumenten snel en makkelijk inzicht geven in hun polis. Geïnteresseerden moeten hun nieuwste waardeoverzicht naar de stichting sturen en worden daarna gewezen op vervolgstappen, zoals het inschakelen van een Odin-adviespartner. Geïnteresseerden hoeven alleen hun

Bron: AMweb Odin blijft trekken aan woekerpolishouder