Voor veel grote pensioenfondsen nadert de ondergrens die zij zelf hebben gesteld als het punt waarop ze moeten korten. Meerdere fondsen zagen hun dekkingsgraad afgelopen maand met 5% of meer dalen, meldt het FD. De dekkingsgraad van ABP daalde in januari met 6 procentpunt naar 91,2%. Het ambtenarenfonds heeft de grens voor het korten gesteld rond

Bron: AMweb Ondergrens voor korten nadert bij grote pensioenfondsen