Waar de totale markt voor levensverzekeringen vorig jaar met ongeveer 14% daalde, zag levensverzekeraar Onderlinge ’s-Gravenhage in 2015 de nieuwe brutopremie- en koopsomproductie met ruim 21 % toenemen tot € 19,5 miljoen. De levensverzekeraar behaalde een nettowinst van bijna € 58 miljoen en gaat weer over tot het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders. Een

Bron: AMweb Onderlinge ’s-Gravenhage uit het rood