Het Kifid gaat ondernemers uit het mkb de gelegenheid geven zich te beraden over de gevolgen van de coulanceregeling Herstelkader voor hun klachtzaak bij het mkb-derivatenloket van Kifid. Eventueel kunnen zij daarover in overleg te treden met hun bank. Dat meldt het klachteninstituut op haar website. Het Kifid zegt dat de procedure daarom zal worden aangehouden zolang

Het bericht ‘Ondernemers moeten nadenken over gevolgen Herstelkader’ verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb ‘Ondernemers moeten nadenken over gevolgen Herstelkader’