Toezicht houden achter de schermen is uit de tijd. Maar is het vertrouwen in de toezichthouder gebaat bij een zo groot mogelijke transparantie? Naar dat onderwerp wil AFM-bestuurder en RUG-hoogleraar Femke de Vries onderzoek gaan doen. Op dinsdag 29 maart licht ze dat verder toe in haar oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Femke de Vries

Bron: AMweb Onderzoek Femke de Vries (AFM): ‘Hoe transparant moet toezicht zijn?’