Hoewel zorgverzekeraars jaarlijks half november hun polisvoorwaarden en contracten met zorgverleners al rond horen te hebben, was er tot in december 2015 nog veel onduidelijkheid op dit gebied. Uit een poll van de Consumentenbond kwam naar voren dat 66% van de consumenten aangaf pas in januari een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Op de vraag: “Ben

Bron: AMweb Overstappers zorgverzekering wachten steeds langer