Nationale-Nederlanden heeft een langlopende rechtszaak om een niet-uitgekeerd partnerpensioen verloren. Het gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat NN de zorgplicht heeft geschonden door niet afdoende te controleren of de echtgenote van een pensioenverzekerde wel instemde met het uitruilen van het partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen. De handtekening onder het daarop betrekking hebbende formulier bleek vervalst.

Het bericht Partnerpensioen alsnog uitgekeerd dankzij valse handtekening verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Partnerpensioen alsnog uitgekeerd dankzij valse handtekening