De consequenties voor de deelnemer van een overgang van een pensioenfondsregeling of verzekerde regeling naar een Algemeen Pensioenfonds (APF) vormen een heikel punt. Deelnemers moet duidelijk worden verteld dat garanties vervallen en dat is ook een risico voor de adviseur. Dat zei Tim Burggraaf van Mercer woensdag tijdens pensioenseminar OP & TOP Pensioen in Maarssen.

Bron: AMweb Pensioenadviseur kan risico lopen bij keuze voor APF