Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie lanceren op 1 juli de Pensioenvergelijker. Volgens de belangenverenigingen kan men aan de hand van dit document snel en eenvoudig nagaan welke verschillen bestaan tussen de verschillende pensioenregelingen. Voor deelnemers van pensioenregelingen kan het volgens het Verbond en de Pensioenfederatie nuttig zijn de verschillen tegen het licht te

Bron: AMweb Pensioenfederatie en Verbond presenteren Pensioenvergelijker