Als het wetsvoorstel “Uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” wordt aangenomen, hoeft geen actuariële herrekening plaats te vinden in situaties waarin werkgever en pensioenuitvoerder voor de fiscale pensioengerechtigde leeftijd aansluiting hebben gezocht bij de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 67-jarige leeftijd bereikt in plaats van de 67ste verjaardag.

Het bericht Pensioeningang eerste dag van de maand: actuariële herrekening weer vereist? verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Pensioeningang eerste dag van de maand: actuariële herrekening weer vereist?