Op 26 juli jongstleden heeft het gerechtshof Den Haag eindarrest gewezen in een kwestie die door veel pensioenuitvoerders met belangstelling gevolgd is. Centraal staat hierin namelijk de vraag of een pensioenuitvoerder moet controleren of de handtekening van een partner daadwerkelijk van die partner afkomstig is. In geval van uitruil van nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen is zo’n

Het bericht Pensioenuitvoerder op vingers getikt bij uitruil nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Pensioenuitvoerder op vingers getikt bij uitruil nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen