Petra Jansen op de Haar treedt per 1 april 2016 in dienst als directeur van ASR Bank N.V. Zij komt van de Rabobank en volgt Willem Cramer op die deze functie tijdelijk vervulde. Petra Jansen op de Haar (1969) werkt sinds 1998 bij de Rabobank, waar zij diverse leidinggevende functies heeft bekleed. Van 2007 tot

Bron: AMweb Petra Jansen op de Haar directeur ASR Bank