Het onderliggende probleem bij het haperende pensioenstelsel is het uitblijven van structurele economische hervormingen van vergrijzende economieën. Door als pensioensector samen met de overheid te investeren in de energietransitie kan pensioenkapitaal effectiever worden ingezet en wordt tegelijkertijd gewerkt aan een verduurzaming van de economie. Dit stellen Else Bos, bestuursvoorzitter bij PGGM en Eloy Lindeijer, chief

Bron: AMweb PGGM: ‘Energietransitie biedt oplossing voor pensioencrisis’