Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur en dan vooral in de maanden september, oktober en november. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen

Bron: AMweb Piek arbeidsongevallen rond koffie- en theetijd