In het arrest van de Hoge Raad van 17 april 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1078) oordeelde de Hoge Raad reeds dat op grond van artikel 33 Rv stukken die door middel van faxapparatuur vóór 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn ter griffie zijn ontvangen, gelden als binnen de termijn ingediend. Dit dan in weerwil

Bron: AMweb Pilotreglement civiele dagvaardingszaken gerechtshoven Den Bosch en Amsterdam