De Raad voor de Rechtspraak heeft op 20 januari 2016 in een persbericht bekend gemaakt dat het plan tot oprichting van het Netherlands Commercial Court definitief is geworden en zal worden doorgezet. Het Netherlands Commercial Court (NCC) is een initiatief van de Nederlandse rechtspraak. In steden als Londen, Dubai en Singapore bestaan al commercial courts en

Bron: AMweb Plan Netherlands Commercial Court definitief