Volgens InShared hebben WhatsApp-buurtpreventiegroepen effect. De Achmea-dochter heeft onderzoek laten doen onder 1.175 Nederlanders en daaruit zou blijken dat vier op de tien preventiegroepen al meetbaar resultaat hebben opgeleverd. “40% geeft aan dat er dankzij de groepsapp vernielingen of inbraken zijn voorkomen en dat zij zich veiliger voelen.” Zomervakantie betekent veel leegstaande woningen. Voor InShared

Het bericht ‘Preventie met WhatsApp-groep werkt’ verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb ‘Preventie met WhatsApp-groep werkt’