Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20%. Dit constateert toezichthouder NZa in haar Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015. De NZa gaat onderzoeken wat de meerwaarde nog is van collectieve zorgverzekeringen. “We zien

Bron: AMweb Prijsvoordeel collectieve zorgpolis neemt af