In een aantal artikelen op deze kennispagina is op enkele basiselementen van de productaansprakelijkheidsregels van boek 6, titel 3, afd. 3 BW (artikel 6:185 ev) ingegaan. Aan de orde kwamen onder andere de begrippen product, producent en gebrek. In dit artikel komt de vraag aan bod welke schade in het kader van de productaansprakelijkheidsregeling kan worden

Het bericht Productaansprakelijkheid: Schade verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Productaansprakelijkheid: Schade