Van Lanschot haalde in 2016 meer dan de helft van de inkomsten uit provisies. Dat in lijn met de focus op wealth management, een strategie die de bank een aantal jaar geleden doorvoerde. Van Lanschot geeft ook aan meer te gaan investeren in de internetdochter Evi. De jaarcijfers over 2015 laten zien dat Van Lanschot

Bron: AMweb Provisies en wealth management steeds belangrijker voor Van Lanschot