Het was onder luid protest dat het provisieverbod voor complexe producten op 1 januari 2013 zijn intrede deed in de verzekeringswereld. De geldstroom van verzekeraars naar adviseurs werd drooggelegd en de rekening ging voortaan naar de klant. In 2017 evalueert het ministerie van Financiën of het provisieverbod het bedoelde effect heeft gehad. De branche slijpt

Het bericht Provisieverbod bijna vier jaar oud. De evaluatie in zicht. De lobby zoemt. verscheen eerst op amweb.Bron: AMweb Provisieverbod bijna vier jaar oud. De evaluatie in zicht. De lobby zoemt.