De groei van de Nederlandse koopwoningmarkt zet door, meldt de Rabobank. Na een sterke eerste helft van 2015 zal de markt in de rest van 2015 en 2016 verder aantrekken. Dit jaar wisselen naar verwachting 170 tot 185 duizend woningen van eigenaar. In 2016 zal dit aantal stabiliseren en worden naar verwachting 170 tot 190

Bron: AMweb Rabobank positief over Nederlandse woningmarkt