Op 29 januari 2016 heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) een reactie toegezonden op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de doelmatigheid van pensioengelden in de collectieve sector (en in het bijzonder binnen de publieke sector). Dit onderzoek is vervat in een commissierapport “Eenvoud loont” van juni 2015. In het rapport en de reactie hierop wordt ingezoomd

Bron: AMweb Reactie Plasterk op commissierapport “Eenvoud loont” over pensioen binnen publieke sector