Er komt een ‘perfect storm’ op ons af. Je ziet hem aankomen en je bent dus in staat om erop te reageren. Met die metafoor schetste Robert Witteveen, strategisch marketeer & innovator bij Vivat/Reaal, de huidige staat van de verzekeringsbranche in het kader van onder meer technologische ontwikkelingen. Witteveen sprak op persoonlijke titel bij de

Bron: AMweb ‘Reageer op de ‘perfect storm’, anders besta je straks niet meer’