Het gaat te ver om van een adviseur bij het sluiten van een WGA-verzekering te vragen dat hij nagaat of alle werknemers wel of niet arbeidsongeschikt zijn. Dat besloot de rechtbank in een zaak die een klant aan had gespannen die onlangs eigenrisicodrager voor de WGA was geworden. De eiseres daagde de adviseur door een

Bron: AMweb Rechtbank: Adviseur hoeft niet na te gaan wie arbeidsongeschikt is