Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2015 een recordaantal van 753 aanvragen voor een schadevergoeding van asbestslachtoffers afgerond. In totaal hebben 544 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen en ontvingen 181 een volledige schadevergoeding van de voormalige werkgever. Het IAS ontving  in 2015 614 nieuwe aanvragen: 536 voor de ziekte mesothelioom en 78 voor de ziekte asbestose,

Bron: AMweb Recordaantal asbestclaims afgerond