Het kabinet moet voor 1 juni 2016 cijfermatig in kaart brengen hoeveel werkenden geen pensioen opbouwen, tot welke groepen deze mensen behoren en waarom zij geen pensioen opbouwen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de leden Vermeij (PvdA) en Van Weyenberg (D66) die de regering verzoekt de zogeheten ‘witte vlek’ nader te

Bron: AMweb Regering moet pensioenlozen in kaart brengen