Met ingang van vrijdag 25 januari 2019 wijzigt ASR de rentetarieven van de ASR WelThuis hypotheek en ASR Woninghypotheken.

De rentewijziging geldt alleen voor de volgende aflosvormen: Aflossingsvrij, Hybride, Leven en Beleggingshypotheken. Voor de overige aflosvormen wijzigt de rente niet.

Rentewijzing (geldt alleen voor aflossingsvrije, hybride, leven en beleggingshypotheken):

  • 25 en 30 jaar +/+ 0,05%

Rentelijst: Hypotheekrente ASR per 25 januari 2019