Vanaf zondag 2 april 2017 verhoogt BLG Wonen de volgende rentetarieven met 0,05%:

• NHG-hypotheken
• Tariefklasse t/m 66% MW
• Tariefklasse vanaf 66% t/m 88% MW
• Tariefklasse vanaf 88% MW

Deze renteverhoging geldt uitsluitend voor hypotheken met een looptijd van 7, 10, 15 en 20 jaar. De verhoging geldt voor alle aflosvormen. Ook het tarief van Middelrente verhogen we met 0,05%.

RentelijstHypotheekrente BLG Wonen per 2-04-2017