Allianz wijzigt haar rentetarieven op 17 september 2018.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen:

  • Verlaging aflosvrije rente van het 11 t/m 30 jarige rentevasttarief

Rentelijst: Hypotheekrente Allianz per 17 september 2018