Met ingang van maandag 9 september 2019 wijzigt ASR de rentetarieven van de ASR WelThuis hypotheek en ASR Woninghypotheken.

Rentelijst: Hypotheekrente ASR per 9 september 2019