Met ingang van maandag 11 maart 2019 wijzigt ASR de rentetarieven van de ASR WelThuis hypotheek en ASR Woninghypotheken.

Rentewijziging risicoklasse ≤ 95% MW:

  • 11 t/m 30 jaar -/- 0,05%

Rentelijst: Hypotheekrente ASR WelThuis hypotheek per 11 maart 2019