Vanaf vrijdag 4 oktober 2019 verlaagt BLG Wonen haar rentetarieven.
Voor de tariefklassen NHG:

  • 1 t/m 5 jaar met 0,07%;
  • 7 en 10 jaar met 0,09%;
  • 12 t/m 20 jaar met 0,06%.

Voor de tariefklassen ≤40% t/m >106%:

  • 1 t/m 5 jaar met 0,05%;
  • 7 en 10 jaar met 0,07%;
  • 12 t/m 20 jaar met 0,08%.

Rentelijst: Hypotheekrente BLG Wonen per 4 oktober 2019