Vanaf vrijdag 8 december 2017 verlaagt BLG Wonen de volgende rentetarieven voor hypotheken met een looptijd van 10 jaar:

  • NHG Hypotheken -0,05%
  • Tariefklasse t/m 66% MW -0,05%
  • Tariefklasse vanaf 66% t/m 88% MW -0,05%
  • Tariefklasse vanaf 88% MW -0,05%

Ook het tarief van de Middelrente wijzigt. Het tarief van het Overbruggingskrediet wordt verlaagd met 0,2%.

Rentelijst: Hypotheekrente BLG Wonen per 8 december 2017