Florius wijzigt haar rentetarieven op 29 maart 2018.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen:
Lineair

NHG en tariefklasse t/m 65%, t/m 85% en > 101%

  • 20 jaar vast: -/- 0,10%

Lineair
Tariefklasse t/m 90% en t/m 101%

  • 20 jaar vast: -/- 0,15%

Annuïteit en overige aflosvormen
Tariefklasse t/m 90% en t/m 101%

  • 20 jaar vast: -/- 0,05%

Rentelijst: Hypotheekrente Florius per 29 maart 2018