Nationale-Nederlanden wijzigt de hypotheektarieven per 5 april 2017 als volgt:

Het tarief voor Overbruggingskredieten wordt 2,55%.

Hieronder het nieuwe renteoverzicht:

Hypotheekrente Nationale Nederlanden per 5 april 2017