Per 30 januari verlaagt Syntrus Achmea haar tarieven.
In onderstaande rentelijst vindt u de nieuwe tarieven.

Rentelijst: Hypotheekrente Syntrus Achmea per 30 januari 2019