Met een whitepaper ‘Serviceproviders onder de loep’ wil het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RFD) meer duidelijkheid en eenduidigheid verschaffen in de wereld van de serviceproviders.  “Omdat er geen algemeen aanvaarde definitie van een serviceprovider is en vele bedrijven zich dus serviceprovider noemen of zo worden gezien, worden daardoor vaak alle serviceproviders op één hoop gegooid. Dat

Bron: AMweb RFD wil duidelijkheid scheppen in markt serviceproviders